Sosyal Hizmet

Kitap : Sosyal Hizmet

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 1300-9176

Yayın Tarihi : Haziran 2008

Yayıncı : Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 5935

İÇİNDEKİLER

Önsöz
Sosyal Hizmet Mesleğinin Yönetimi ve Örgütlenmesi için Güçlükler ve Riskler
Prof. Dr. Sema KUT İle Söyleşi
İyilik Kavramının Toplumsal Boyutu
Sosyal Alanın Şekillenmesi, Hayırsever Dernekler ve Sosyal Hizmet(ler)
Sokakta Çalıştırılan/Yaşayan Çocuklar Kavramının Genel ve Yerel Açıdan Tanımlanması/Gruplandırılması,
Darülhayr-ı Ali
Oyunlar Teorisi Bağlamında Sosyal Refah Hizmetlerinde Merkezileştirme
Kitap Tanıtımı
Sosyal Hizmet Dergisi Yazım Kuralları

NOTLAR

Haziran 2008 - Ocak 2009