Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi

Kitap : Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sağlık-Güvenlik-Çevre

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : -

Yayın Tarihi : Ocak 2009

Yayıncı : TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5933

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ
8 OCAK 2009 • Perşembe
I. Oturum
KİMYASALLAR YÖNETİMİ VE ÇEVRE VE
ORMAN BAKANLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN FAALİYETLER
KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE ÖNCELİKLENDİRME
SOSYAL DEVLET ANLAYIŞININ YANSIMASI "ÖNCE İNSAN"
PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI
8 OCAK 2009 • Perşembe
II. Oturum
TEHLİKELİ KİMYASALLARIN TESBİTİNDE YENİ DÜNYA DÜZENİ; RHACH SİSTEMİ VE TÜRKİYE'YE ETKİSİ
REACH TÜZÜĞÜ VE ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR
TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE REACH'in GETİRDİĞİ YENİLİKLER
GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI VE ETİKETLEMENİN ÖNEMİ,
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR
TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ TESİSLERİNDE
TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ VE MSDS UYGULAMALARI
8 OCAK 2009 • Perşembe
III. Oturum
ATEX ve EX-PROOF SİSTEMLER
ATEX ve BOYAHANELERİN EKSPROOF TASARIMI
PATLAYICI ORTAMLAR, ATEX, YÖNETMELİKLER ve ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMALAR
KİMYASAL MADDE YANGINLARI
ENDÜSTRİYEL KURULUŞLARDA PATLAYİCİ, YANICI VE BOĞUCU GAZLAR İÇİN
SABİT TİP GAZ ALGILAMA TEKNİKLERİ
KİMYASAL RİSKLERE MARUZİYET VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN ROLÜ
STATİK ELEKTRİK YÜKLERİNİN ÖLÇÜLEREK,
OLUŞABİLECEK KIVILCIMLARIN POTANSİYEL ENERJİ DÜZEYLERİNİN
TAYİNİ İLE PATLAMA RİSKİNİN KESTİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA ÖNERİSİ
9 OCAK 2009 • Cuma
IV. Oturum
KAUÇUK VE PLASTİK SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN
KİMYASAL TEHLİKELER VE ÇALİŞANLARİN BU TEHLİKELERDEN KORUNMASİ
DERİ FİNİSAJINDA KULLANİLAN KİMYASALLARIN İNSAN TOKSİKOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
POLİBROMLU DİFENİL ETERLERİN ÖZELLİKLERİ,
İNSANA VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN İRDELENMESİ
KARAYOLUYLA TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI1 VE
TÜRKİYE'YE İLİŞKİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ
TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN TAŞINMASI VE DEPOLANMASI
9 OCAK 2009 • Cuma
V. Oturum
Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması Çalışmaları
MARMARA BÖLGESİNDE TEHLİKELİ ATİK YÖNETİMİ ve GİDERİMİ
TEHLİKELİ ATIKLARIN YONETIMI -SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK- GERİ KAZANIM
PATLAYICI VE MÜHİMMAT ATIKLARI
TUSAŞ TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİY
KİMYASALLARIN TOKSİKOLOjİK RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
9 OCAK 2009 • Cuma
VI. Oturum
MOBİLYA SEKTÖRÜNDE KULLANILAN TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN
RİSK DERECELERİNİN BELİRLENMESİ
ENDOKRİN SİSTEMİNİ BOZAN KİMYASALLAR VE
EKOLOJİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ
ENDÜSTRİ KİMYASALLARININ SAĞLIK RİSKLERİNİN YÖNETİMİNDE
"YENİ" KAVRAMLAR
SEVESO -II DİREKTİFİ KAPSAMINA GİREN TESİSLERİNİN TESPİT EDİLMESİ
KİMYASAL KAZALARA MÜDAHALE İLKELERİ VE ACİL DURUM PLANLARI
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN VE
İŞ SAĞLIĞI -GÜVENLİĞİ RİSKLERİNİN ÖNLENMESİNDE
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ÖNEMİ - AB ÜLKELERİ ÖRNEKLEMELERİ
Poster Bildiri
DİŞ PROTEZİ LABORATUVARLAR1NDA SAĞLIK VE GÜVENLİK RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

NOTLAR

8-9 Ocak 2009