İş Müfettişleri Derneği II. Çalışma Yaşamı Kongresi Tartışma ve Panel Notları

Kitap : İş Müfettişleri Derneği II. Çalışma Yaşamı Kongresi Tartışma ve Panel Notları

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 978-975-94184-8-9

Yayın Tarihi : Nisan 2008

Yayıncı : İş Müfettişleri Derneği

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5919

İÇİNDEKİLER

OTURUMLAR:
Kayıt Dışı İstihdam ve İşsizlik
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar
İstihdamda Yeni Eğilimler O Çalışma Yaşamında Kadın
PANEL:
Etkin Bir İş Denetimi Bağlamında Sorunlar, Beklentiler, Öneriler