2007 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti

Kitap : 2007 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 978-975-6728-51-2

Yayın Tarihi : Kasım 2008

Yayıncı : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5915

İÇİNDEKİLER

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI, YÖNTEMİ VE ANA SONUÇLARI
TARİHÇE
ARAŞTIRMA KAPSAMI
İSTİHDAM
İstihdamın Cinsiyete Göre Yapısı
Çalışanların Kıdemleri
SENDİKALAŞMA
İŞGÜCÜ MALİYETİ
İşgücü Maliyetinin Bölünüşü
Çalışılan Saat Başına İşgücü Maliyeti
YAN ÖDEMELER
SOSYAL ÖDEMELERİN BÖLÜNÜŞÜ
İŞÇİLERİN MEDENİ HALİ VE ÇOCUK SAYISI
İŞÇİLERİN ÖĞRENİM DURUMU
PERSONEL GİRİŞ - ÇIKIŞLARI
ÖZEL GİDER İNDİRİMİ UYGULAMASI
ZORUNLU İSTİHDAM

NOTLAR

2007 Labour Statistic and Labour Cost