Avrupa Birliği Sosyal ve Bölgesel İhtiyaçları Nasıl Karşılıyor?

Kitap : Avrupa Birliği Sosyal ve Bölgesel İhtiyaçları Nasıl Karşılıyor?

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Avrupa Birliği

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 92-827-8141-0

Yayıncı : Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu

Orijinal Dil : İngilizce

Tür : Kitap

Kitap No : 5897

İÇİNDEKİLER

1. Avrupa Birliği sosyal politikası
Avrupa'nın sosyal işlerinde Topluluk nasıl bir rol oynar?
'Sosyal Şart' nedir?
Topluluk işsizliğe karşı nasıl savaşıyor?
Avrupa Sosyal Fonu nedir ve işsizliğe karşı savaşta nasıl yardımcı olur?
Hangi projelerin ASF yardımı alacağına kim karar verir?
Topluluk, işyerinde işçi sağlığı ve güvenliği konusunda niçin faaldir?
Topluluk kadınlar ve erkekler arasında fırsat eşitliğini nasıl iyileştirmiştir?
Topluluk özürlüler için ne yapmaktadır?
2. Avrupa Birliği bölgesel politikası
Bir Avrupa bölgesel politikasına niçin gerek vardır?
Topluluk bölgesel politikası şimdi niçin onun bütçesinin üçte birden fazlasını oluşturuyor?
Topluluk bölgesel politikası için fonlar nasıl tahsis ediliyor?
Bölgeler Komitesi nedir?
Gerçek bir etkisi var mıdır?
Topluluk bölgesel politikası, amaçlarında başarılı mıdır?
Topluluk bölgesel politikası, zengin ülkelerden, başka yerlerdeki fakir bölgelere tek yönlü bir fon transferinden mi ibarettir?
Avrupa'nın bölgesel fonlarının geleceği nedir?