Avrupa Birliği' nin Sosyal Politika Gündemi

Kitap : Avrupa Birliği' nin Sosyal Politika Gündemi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Avrupa Birliği

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : -

Yayın Tarihi : Eylül 2000

Yayıncı : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5893

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ
ÖNSÖZ
SİYASİ DURUM
İLERİDE KARŞILAŞILACAK GÜÇLÜKLER VE FIRSATLAR
YAKLAŞIM
AMAÇLAR VE EYLEMLER
İZLEME VE GÖZLEM
SONUÇ
EK: AB KOMİSYONU'NUN ÖNERİLERİ

NOTLAR

Avrupa Komisyonu' nun Konsey, Avrupa Parlamentosu, Ekonomik ve Sosyal Konsey ve Bölgeler Komitesi' ne Sunduğu Bildiri