Toplum ve Hekim - Cilt:23/3

Kitap : Toplum ve Hekim - Cilt:23/3

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Hekimlik

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 1300-4387

Cilt : 23

Periyot : iki aylık

Yayın Tarihi : Mayıs 2008

Yayıncı : Türk Tabipleri Birliği

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 5889

İÇİNDEKİLER

Dosya Editörü' nden
Ölçekler, Mekanlar Değişirken Emek ve Sermaye
Düş, Umut, Acı ve Travmanın Sentezi: Sermaye Birikiminde Göçmen Emeği
Uluslararası Sağlık Emek Göçü: Ne, Nasıl, Neden?
Sağlık Emek Göçünün Dinamikleri
Sağlık Emek Göçünün Hareket Alanları: Avrupa
Sağlık Emek Göçünün Hareket Alanları: Birleşik Devletler, Kanada, Birleşik Krallık
Sahra Altı Afrika Ülkelerinde Sağlık Emek Göçü
Uluslararası Hemşire Göçü: Kim(ler) İçin ve Neden Bir Sorundur?
Türkiye' de İthal Hekim Tartışmaları
Sağlık Emek Göçüne Karşı Bir İş Listesi İçin Tartışma Notları

NOTLAR

Sağlık Emek Göçü, Sayı: 3