AB Sürecinde İşçi Sınıfının Durumu

Kitap : AB Sürecinde İşçi Sınıfının Durumu

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Avrupa Birliği

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Kasım 2005

Yayıncı : Disk-Ar (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü)

Çevirmen : --

Tür : Kitap

Kitap No : 5854

İÇİNDEKİLER

1 Temel Göstergeler
11 Emekçiler
21 İşsizlik
27 Kadınlar
37 Gelir Dağılımı
47 Sosyal Güvenlik
53 Sendikal Haklar ve Bölüşüm