İş Müfettişleri Derneği II. Çalışma Yaşamı Kongresi

Kitap : İş Müfettişleri Derneği II. Çalışma Yaşamı Kongresi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 978-975-94184-7-2

Yayın Tarihi : Nisan 2008

Yayıncı : İş Müfettişleri Derneği

Çevirmen : --

Tür : Kitap

Kitap No : 5849

İÇİNDEKİLER

Kayıtdışı Ekonomi Modelinde Kayıtdışı İstihdamın Boyutları
Sonuçları....1
Prof. Dr. Osman ALTUĞ
Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Aracı Olarak
Sendikalaşma..........11
Doç. Dr. M. Kemal ÖKE
Türkiye'de Genç İşsizliği Sorununun Ekonomik Etkileri ve 'Avrupa İstihdam Stratejisi' Çerçevesinde Çözüm Stratejilerinin Belirlenmesi.............33
Ar. Gör. M. Burak BULUTTEKİN
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kurumlararası İlişkiler ve
Önemi...........71
Prof. Dr. A. Gürhan FİŞEK
İş Güvenliği ile Görevli Mühendis-Teknik Elemanlar ve Teknik
Nezaretçilikte Sorumluluklar ve Sorunlar.......77
Öğr. Gör. Alparslan ERTÜRK*, Araş. Gör. Kerim KÜÇÜK**
Renklerin Dili ve Sağlık Güvenlik İşaretleri.........87
Namık Kemal ÖZDEMİR
Tersane İşyerlerinde Mevcut Olan İş İlişkileri Bağlamında İş
Sağlığı ve Güvenliği.......95
Şeref ÖZCAN
İş Kanunda Alt İşveren-Sosyal Sigortalarda Aracı......123
Doç. Dr. Ufuk AYDIN
Türk İş Hukukunda Ödünç İş İlişkisi.......151
Doç. Dr. Serkan ODAMAN
Kadınlara Yönelik Hukuksal Ayrımcılığın Bir Başka Ürünü:
Borçlar Kanunu Tasarısı'nda Cinsel Taciz ve Ayrımcılık...167
Doç. Dr. Kadriye BAKIRCI
Ev Hizmetlerinde Çalışanlar ve Sosyal Koruma Sorunu....177
Doç. Dr. Oğuz KARADENİZ
Kısmı Süreli ve Ev Eksenli Çalışmada Kadının Yeri ve Sorunları..........205
Doğan KESKİN
Performans Değerlendirme Sonuçlarının Oluşumunda Cinsiyet
Faktörünün Etkisi...............225
Yard. Doç. Dr. Cemile GÜRÇAY