İş Hukuku ve İktisat Dergisi

Kitap : İş Hukuku ve İktisat Dergisi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 1303-4995

Cilt : 10-2

Periyot : üç aylık

Yayın Tarihi : Ekim 2008

Yayıncı : Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Çevirmen : --

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 5814

İÇİNDEKİLER

• Dr.Zeki ERDUT
Mevsimlik İşlerde Yıllık Ücretli İzin..........1
• Dr.İbrahim GÖRÜCÜ
Türkiye'de İstihdam Hizmetlerinde Değişim ve Uygulama Sonuçlan....................19
• Ziya ERDEM Arş.Gör.Lcvent ŞAHİN
Ev Hizmetlerinde Yabancı İşgücü İstihdamı ..............................................43
• Arş.Gör.Hüsejrin ALKIŞ
Üretim İşletmeleri Açısından İşgörenlerin Demografik Özellikleri ile Motivasyon Araçlarını Algılama Düzeyleri Arasındaki İlişki ......................................................79
• Hasan DURSUN
Bankacılık Yoluyla Kara Para Akla-nılması ve Alınması Gereken Karşı Önlemler................................................97
• Dr.Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Menevşe SARAÇOĞLU Coşkun AKÇAN
Türkiye'de Halk Eğitimi Veren Merkezlerde Çalışan Eğitim Personelinin ve Öğrencilerin Bazı Demografik Özellikleri.... 137
• Prof.Dr.Murat GÜVEN Arş.Gör.Banu AÇIKGÖZ
Değişim Çağının Vazgeçilmez Aktörleri: Dönüşümcü Liderler............................153
• Yrd.Doç.Dr.Fatma KOCABAŞ
Küreselleşme Bağlamında Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Güçlendirilmesinde İnternetin Önemi..................................173
• Dr.Afşin ŞAHİN Ali BERK
Avrupa Birliği'nde Tek Çiftlik Ödeme Yöntemi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi................................197