AB Türkiye Görünüm

Kitap : AB Türkiye Görünüm

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Avrupa Birliği

Yayın Yeri : Ankara

Periyot : üç aylık

Yayın Tarihi : Eylül 2007

Yayıncı : Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu

Çevirmen : --

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 5779

İÇİNDEKİLER

Katılım / Genişleme
Sıkça Sorulan Sorular............................2
Büyükelçi'nin Mesajı............................3
Sivil Toplum: AB'ye katılım görüşmelerindeki eksik halka mı?........4
Genişleme: birlikte güçlüyüz................5

Ana Konu: Sivil Toplum
Avrupa'da vatandaşların sesi................6
Türkiye'de Sivil Toplum Diyaloğu: Michael Vögele ile röportaj..............8-9
Türkiye'de Sivil Toplumu yetkilendirme ve güçlendirme...lO-ll-12
Klişeleri ortadan kaldırabilmek
için kültürel anlayış.............................13
AB Genel Bilgiler
AB Geniş Açı.......................................14
ABBM İstanbul tam gaz ilerliyor!......15
Şehre yaz geldi.....................................15
AB Bilgi Büroları'ndan haberler........16

NOTLAR

Sayı:9