Sosyal Politika Gündemi Toplantıları -13 Rekabetçi Bir İşgücü Piyasasını Hukuk Düzeni İçinde Sağlamak: OECD Deneyimi ve Türkiye

Kitap : Sosyal Politika Gündemi Toplantıları -13 Rekabetçi Bir İşgücü Piyasasını Hukuk Düzeni İçinde Sağlamak: OECD Deneyimi ve Türkiye

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Mart 2008

Yayıncı : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Çevirmen : --

Tür : Kitapçık

Kitap No : 5756

İÇİNDEKİLER

Bu yayının içindekiler bölümü bulunmamaktadır.

NOTLAR

İşveren dergisi özel eki.