Sosyal Hizmet

Kitap : Sosyal Hizmet

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Hekimlik

Yayın Yeri : Ankara

Cilt : 5-10

Periyot : üç aylık

Yayın Tarihi : Nisan 1995

Yayıncı : Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını

Çevirmen : --

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 5744

İÇİNDEKİLER

Okurlarımızla....................................1
Devlet Bakanları Müşavirleri ile SHÇEK Genel Müdürü
Arasındaki İlişkilerin Hukuksal Boyutu Üzerine Bir Yorum........................................... 3
Dr. Ethem Çengelci
Tiyatro Yoluyla Eğitim (Yaratıcı Drama, Psikodrama Teknikleri).................................. 11
Kenan Halis Kızıldağ
"Demokratik" ve "Otoriter" Ana-Baba Tutumlarının
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Benlik Sayısı Üzerine Etkisi.............................................20
Musa İkizoğlu
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Personel Yönetmeliği Konusu (Somnu)................................................ 28
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Personel Yönetmeliği Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme........................................37
Tuna Atalay
Koruyucu Aile Hizmeti...................................................43
Özlem Tok