Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftiş Projesi -2 Genel Degerlendirme Raporu

Kitap : Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftiş Projesi -2 Genel Degerlendirme Raporu

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sağlık-Güvenlik-Çevre

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Ocak 2008

Yayıncı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu

Çevirmen : --

Tür : Rapor

Kitap No : 5743

İÇİNDEKİLER

I. BÖLÜM: PROJE BİLGİLERİ
II. BÖLÜM: PROJENİN TANITIMI
2. 1. Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar
2. 1. 1. Hazırlık Çalışması
2, 1. 2. Teftiş Uygulaması
2.1.3. Rapor Çalışması
III. BÖLÜM: SEKTÖR HAKKINDA GENEL BİLGİ
3.1. Türkiye'nin Maden Potansiyeli
3.2. Maden İşletme Yöntemleri
3.2.1. Açık İşletme Yöntemi ve Teknolojisi
3.2.1.1. Süreksiz Açık İşletme Yöntemi
3.2.1.2. Sürekli Açık İşletme Yöntemi
3.2.1.3. Delme Patlatma Yöntemi
3.2.1.4. Tel Kesme Yöntemi
3.2.1.5. Yapıtaşı Üretim Yöntemi
3.2.2. Yeraltı İşletme Yöntemi ve Teknolojisi
IV. BÖLÜM: MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK
4.1. Kazı İşleri
4.2. Tahkimat 4.2.1. Düz ve Meyilli Yollarda Tahkimat
4.2.2. Uzun Ayaklarda Tahkimat
4.3. Nakliyat
4.4. Havalandırma
4.4.1. Doğal Havalandırma
4.4.2. Mekanik Havalandırma
4.5. Su Atımı
4.6. Enerji Ve Mekanizasyon
4.7. Malzeme Kullanımı
4.8. Meslek Hastalıkları
4.9. Zehirli Ve Boğucu Gazlar
4.9.1. Azot
4.9.2. Karbondioksit
4.9.3. Karbon Monoksit
4.9.4. Oksijen
4.9.5. Metan
4.9.6. Hidrojen Sülfür
4.9.7. Kükürtdioksit
4.9.8. Azot Oksitleri
4.10. Ocak İklimi
4.11. Gürültü ve Titreşim
4.11.1. Gürültü
4.11.2. Titreşim
V. BÖLÜM: TEFTİŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE İSTATİSTİKLER
5.1. Teftişi Yapılan İşyerlerine İlişkin Bilgiler
5.2. İşçilere İlişkin Bilgiler
5.3. Kurma İzni ve İşletme Belgesine İlişkin Bilgiler
5.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonuna Ait Bilgiler
5.5. Maden İşyerlerinde Meydana Gelen İş Kazalarına İlişkin Bilgiler
5.6. Tespit Edilen Noksanlara İlişkin Bilgiler
VI. BÖLÜM: NOKSAN HUSUSLAR ve MEVZUATA AYKIRILIKLAR
VII. BÖLÜM: SONUÇ

NOTLAR

İş Teftiş Kurulu Yayın No:24