Gemi Söküm İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftiş Projesi

Kitap : Gemi Söküm İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftiş Projesi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sağlık-Güvenlik-Çevre

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Kasım 2007

Yayıncı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu

Çevirmen : --

Tür : Rapor

Kitap No : 5742

İÇİNDEKİLER

1.BÖLÜM: PROJE BİLGİLERİ
1.1. Proje Hazırlık Çalışması
1.2. Proje Uygulama Dönemi
1.3. Rapor Hazırlama Dönemi
2. BÖLÜM: SEKTÖR HAKKINDA GENEL BİLGİ
2.1. Tanımlar
2.2. Aliağa Gemi Söküm Bölgesi Hakkında Bilgi
2.3. Gemi Söküm İşleri Hakkında Genel Bilgi
2.4. Asbest Söküm İşleri
2.5. Gemi Söküm işleri
2.6. Kullanılan İş Ekipmanları ve Kimyasallar
2.7. Gemi Söküm İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Riskleri
3. BOLUM: İŞYERLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
3.1. İstatistiki Bilgiler
3.2. Tespit Edilen Noksan Hususlar ve Mevzuata Aykırılıklar
3.3. Teftiş Sonuçlarına Ait Bilgiler
4. BOLUM: NOKSAN HUSUSLAR VE MEVZUATA AYKIRILIKLAR
5. BÖLÜM: SONUÇ

NOTLAR

İş Teftiş Kurulu Yayın No:22