Türk-İş

Kitap : Türk-İş

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 1300-6843

Periyot : iki aylık

Yayın Tarihi : Mayıs 2003

Yayıncı : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ

Çevirmen : --

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 5739

İÇİNDEKİLER

2- BAŞYAZI
Kamu Toplu Sözleşme Görüşmelerindeki Tavır Her Alanda Gösterilmelidir
Salih KILIÇ _
TÜRK-İŞ Genel Başkam
4- HABER
Kamu Toplu İş Sözleşmelerine İlişkin Çerçeve Protokolü TÜRK-İŞ ile Hükümet Arasında İmzalandı
10- Haber
Ekonomik ve Sosyal Konsey Toplandı
13- HABER
ILO Uluslararası Çalışma Konferansı Toplandı
17- HABER
Tekgıda-İş'e Görkemli Karşılama
19- HABER
Petrol-İş Mitingleri
26- HABER
Sendika Genel Kurulları
34 - HABER
TÜRK-İŞ İşçi Sağlığı - İş Güvenliği Seminerleri Yapıldı
37- GÖRÜŞ
Yorgun Ülke... Mustafa ÖZBEK
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı
40- GÖRÜŞ
Sendikal Örgütlenme Her Şart Altında Sürecektir
Çetin Altun
Türk-İş Genel Teşkilatlandırma sekreteri
42- GÖRÜŞ
Hükümet 13 Ocak'ta Açıkladığı
Özelleştirme Programını Durdurmalı: Hemen Şimdi
Doç. Dr. Aziz KONUKMAN
Gazi Üniversitesi IIBF, iktisat Bölümü Öğretim üyesi TÜRK-İŞ Araştırma Müdürü
48 - GÖRÜŞ
Yeni İş Kanununda
İş Güvencesi (Kaldı mı?)
Yıldırım KOÇ
TÜRK-İŞ Genel Başkan Danışmanı
53 - GÖRÜŞ
Diğer Ülkeler Başardı Sıra Bizde İlyas KÖSTEKLİ
TÜRK-İŞ Örgütlenme Müdürü
56 - GÖRÜŞ
Bugün Nasıl Bir Eğitim Düşünülmeli
Dr. Yusuf EKİNCİ
TÜRK-İŞ Genel Başkan Danışmanı
60 - GÖRÜŞ
Sosyal Sigortalar Kurumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Önceki Durumundan Daha Bağımlı Hale Getirildi
Celal TOZAN
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danışmam
60 - GÖRÜŞ
Sosyal Sigortalar Kurumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Önceki Durumundan Daha Bağımlı Hale Getirildi
Celal TOZAN
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danışmam
62- GÖRÜŞ
4857 Sayılı İş Kanunu ve Kadın İşçiler
Şule ÖZKUZUKIRAN
TÜRK-İŞ Kadın İşçiler Bürosu Uzmanı
65- ARAŞTIRMA
Ücret Pazarlığında Durum Tespiti
Enis BAĞDADİOĞLU
TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı
71- ARAŞTIRMA
2003 Yılında Hükümetin Uygulamaları
Namık TAN
TÜRK-İŞ Araştırma Müdür Yardımcısı

NOTLAR

Sayı:355