Kamu-İş

Kitap : Kamu-İş

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 1303-4995

Cilt : 9-4

Periyot : üç aylık

Yayın Tarihi : Şubat 2008

Yayıncı : Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Çevirmen : --

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 5713

İÇİNDEKİLER

• Prof.Dr. Ercan AKYİĞİT
İşçinin Ölümünün İş Güvencesi Uyuşmazlığına Etkisi (Karar İncelemesi).... 1
• Yrd.Doç.Dr. Murat KANDEMİR
Olağanüstü Yönetim Usullerinin Grev ve Lokavt Hakkına Etkisi............................19
• Arş.Gör. Muhittin ASTARLI
Alman ve Türk Hukuklarında Fazla Saatlerle Çalışma Ücretlerinin Asıl Ücrete Dahil Olduğuna İlişkin Sözleşme Hükümleri ve Geçerlilik Koşullan..............39
• Arş.Gör. İştar CENGİZ (URHANOĞLU)
'Toplu İş Sözleşmesinde Öngörülmüş Olan Tenkisat Kuralına Uyulmaması, Toplu İşçi Çıkarma Kapsamında Gerçekleştirilen Münferit Fesihleri Geçersiz Kılar" (Karar İncelemesi)..............69
• Doç.Dr. Salih BARIŞIK Arş.Gör. Emrah İsmail ÇEVİK
İşsizlikte Histeri Etkisi: Uzun Hafıza Modelleri................................................81
• Arş.Gör. Faruk TAŞÇI
Sosyal Yardım Yapma(ma) Gerekçeleri Üzerine Yaklaşımlar ............................117
• Yrd.Doç.Dr. Gökhan OFLUOĞLU Arş.Gör. Ozan BÜYÜKYILMAZ
Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu İşletme Müessesesinde Yabancılaşmanın Boyutları Üzerinde Etkili Olan Nedenlerin Araştırılması................................135
• Yrd.Doç.Dr. Ahmet TAYFUN Öğr.Gör. Karabey PALAVAR Öğr.Gör.Dr. İrfan YAZICIOGLU
Otel İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi............179
• Yrd.Doç.Dr. Melih TOPALOĞLU Arş.Gör. Hakan KOÇ Arş.Gör. Ercan YAVUZ
Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığının Bazı Temel Faktörler Açısından Analizi..................................................201