Çimento İşveren

Kitap : Çimento İşveren

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 1300-3526

Cilt : 22-2

Periyot : iki aylık

Yayın Tarihi : Mart 2008

Yayıncı : Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası

Çevirmen : --

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 5710

İÇİNDEKİLER

Makaleler
04 ABD Sosyal Güvenlik Sistemi bir model olabilir mi? Tarihi gelişim, kurumsal yapı, işleyiş, problemler ve tartışmalar
Prof. Dr. Yusuf ALPER Uludağ Üniversitesi
32 2008 yılına girerken Türk Çimento Sektörü
Yard. Doç.Dr. Gökhan SÖNMEZLER Trakya Üniversitesi Öğr. Gör. Orçun GÜNDÜZ Trakya Üniversitesi
42 Avrupa Yatırım Bankası ve Türkiye'ye Yönelik Mali Yardım ve Kredileri ve Vergisel Durumu Üzerine
Mehmet ASLAN
Gelir idaresi Başkanlığı
Yargıtay Kararları
52 Derleyen: Av. Ertan İREN
Sektörden Haberler
ÇEİS Sendika Haberleri
56 Sendikamızdan Türk-İş'e tebrik ziyareti
56 Yeni dönem grup toplu iş sözleşmesi prosedürü arabuluculuk safhasında
58 Grup TİS müzakereleri sürecinde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı
59 Beyaz yakalı çalışanlara yönelik ücret araştırması tamamlandı
İSG İş Sağlığı ve Güvenliği
60 Acil durum yöneticisi eğitimlerinde sona yaklaşılıyor
61 ÇEİS İSG Kurulu'nda nöbet değişimi
62 Belgelendirilen fabrikalar arasına ÇİMSA Kayseri de katıldı
63 ÇİMENTAŞ iş kazalarını değerlendirdi
63 ÇİMENTAŞ'ta Güvenli Sürücülük Eğitimleri
Fabrika Haberleri
64 OYAK Çimento Grubu'nda görev değişikliği
65 Adana Çimento'da veda geceleri
67 Bolu Çimento'da tanışma kahvaltısı ve kokteyli 69 ÇİMENTAŞ grubu geleneksel kıdem törenleri
71 ÇİMKO'da yeni atamalar
TİK
73 Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistik Yıllığı-2006 İş Kazası Çalışması
Hazırtayan: Özgür ACAR
Kitap Tanıtımı
75 Sosyal Güvenlik Hukuku'nun Esasları
Prot. Dr. Can Tuncay Prof. Dr, Omer Ekmekçi
75 İş Hukukunda Tazminatlar
76 Soru Cevaplı - Türkiye'de Yabancıların Çalışma İzinleri ve İlgili Mevzuat
Cumhur Sinan Özdemir