Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi

Kitap : Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Avrupa Birliği

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 1303-2518

Cilt : 5-2

Periyot : altı aylık

Yayın Tarihi : Aralık 2006

Yayıncı : Ankara Üniversitesi Basımevi

Çevirmen : --

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 5697

İÇİNDEKİLER

Euro Alanın Ekonomisine İlişkin Bir Değerlendirme
Belgin AKÇAY
1
Avrupa Anayasası'nm Dogmatik Özellikleri
Füsun ARSAVA
29
AB Ekonomik Bütünleşme ve Türkiye'nin Entegrasyonu
Nurettin BİLİCİ
39
Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası'nda
Değişim Doğrultulan ve Türkiye İçin Önemi
Gülcan ERAKTAN
47
Güney Kıbrıs'ın Gümrük Birliği'ne Katılım Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar
Rıdvan KARLUK 69
Kopenhag Ekonomik Kriterleri ve Türkiye'nin Uyum Süreci
Orhan MORGİL
91
Avrupa Birliğinde Malların Serbest Dolaşımı ve Çevrenin Korunması:
Farklı Menfaatler Arasında Denge Arayışı
Sanem BAYKAL
103
Euro'nun Uluslararası Rolü: Amerikan Doları ile Bir Karşılaştırma
Ceran ARSLAN OLCA Y
131