Sosyal Güvenlik Dünyası

Kitap : Sosyal Güvenlik Dünyası

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Güvenlik

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 1301-9457

Cilt : 47-10

Periyot : aylık

Yayın Tarihi : Ocak 2008

Yayıncı : Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği

Çevirmen : --

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 5692

İÇİNDEKİLER

Hakkı DEMİRCİ Devamlı İşyerlerinde Uygulanan Asgari İşçiliğe
5510 Sayılı Yasa ile "Uzlaşma" Getiriliyor ......................11-16
Atilla POLAT Yasal Süresi Dışında Düzenlenen ve İşçilik içeren
Faturalı Ödemeler Asgari işçilik incelemelerinde
Dikkate Alınabilir mi? ......................................17-20
İsa KARAKAŞ Yabancı İşçi İstihdamında İzin ...............................21-26
Cevdet CEYLAN 506 Sayılı Kanunda Sosyal Güvenlik Destek Primi
ve Reform Sonrası Uygulama................................27-32
Harun ORDU 506 Sayılı Kanunun 110 ncu Maddesindeki Çelişki...............33-38
Mehmet UZUN Elli ve Üzerinde işçi Çalıştıran işverenlerin
Ekstra Yükümlülükleri......................................39-44
Cüneyt OLGAÇ Yeni Sosyal Güvenlik Sisteminde Tavanı Aşan Ücret Alan
Sigortalılar Kuruma Hangi Matrah Üzerinden Bildirilecek?..........45-48
Yunus YELMEN İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenlerle
Feshi ve Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları.............49-53
Ömer ÇALIŞKAN 506 Sayılı Kanundaki Yanlış
5510 Sayılı Kanun'da da Devam Ediyor........................54-56
Sinan BİNBİR İşyeri Hekimi Uygulaması ve
İşyeri Hekiminin Ücreti .....................................57-59
Zuhal ERGEN,İbrahim ORGAN Parafiskal Gelirlerin Mahiyeti ve
Türkiyede Parafiskal Gelirler.................................60-71
Abdullah TAŞALTIN Kıdem Tazminatı Sorununa Avusturya Çözüm Modeli.............72-77
Cüneyt ÖZEN 0.44 Promil Alkol Alarak İşe Gelmiş Bir İşçinin
İş Sözleşmesi Haklı Nedenle Derhal Fesedilebilir mi?.............78-81
Abdurrahman ÇALIK İşverenler EK-1 ve EK-2 Sabıkasından Kurtuldu mu?.............82-85
Akay TEKİN Sosyal Güvenlik Reformu Üzerine Yeni Bir Yaklaşım .............86-94
Mehmet BULUT Tecil ve Tehir Uygulamalarının
Kavramsal ve Hukuksal Çerçevesi...........................95-100
Bülent KUZU Sosyal Güvenlik Çerçevesinde,
"Şirketlerin Sosyal Sorumluluğu" Kavramına AB'nin
Yaklaşımı ve Ülkemizde Sosyal Sorumluluk ..................101-104
Ersin UMDU İş Kazalarında İşverenin Sorumluluğu ve
Tazminat Davaları.......................................105-109
Taha Kemal KESKİN Avrupa da Irk Ayrımcılığının Altyapısı ve
Bunun istihdama Yansıması...............................110-115
Arif VARHAN Avrupa İstihdam Stratejisi ve
İngiltere Uygulaması.....................................116-121
Özgür ÖZKAN 5615 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Sonra
Yaşanılan Bir Sorun Üzerine Değerlendirmeler................122-128
Mehmet BAYHAN Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi ve Özellikleri ..............129-133
Önemli Bilgiler.........................................135-148
9