Toplum ve Hekim - Cilt:22/3

Kitap : Toplum ve Hekim - Cilt:22/3

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Hekimlik

Yayın Yeri : Ankara

Cilt : 22-3

Periyot : iki aylık

Yayın Tarihi : Mayıs 2007

Yayıncı : Türk Tabipleri Birliği

Çevirmen : --

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 5663

İÇİNDEKİLER

SAĞLIK SİSTEMLERİ-III
Fransa
Sağlık Sistemi
Meral TÜRK
Arjantin
Sağlık Sistemi ve Reformlar
Işıl ERGİN
Guatemala
Sağlık Sistemi
Eftal YILDIRIM
Meksika
Sağlık Sistemi
Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
Çin
Sağlık Sistemi ve Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm Sosyalist Sağlık Sisteminden Özelleşmiş Sağlık Sistemine. Mehmet ZENCİR
198-225
Yuvarlak Masa Toplantısı: "Yakın ve Uzak Gelecekte
Dünya, Türkiye ve Sağlık"
Yüksel AKKAYA, Yücel DEMİRER Tülin ONGEN, TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ YAYIN KURULU ÜYELERİ
Sağlık Sistemleri Dosyasından
188-197
Akılda Kalanlar
Onur HAMZAOĞLU