Sendikal Yasaklar ve Taleplerimiz

Kitap : Sendikal Yasaklar ve Taleplerimiz

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : İstanbul

Yayıncı : KESK

Çevirmen : --

Tür : Kitap

Kitap No : 5646

İÇİNDEKİLER

4 ÖNSÖZ
I. BÖLÜM
5 NEDEN SENDİKA?
6 NEDEN TOPLU PAZARLIK, NEDEN TOPLU SÖZLEŞME?
7 • Toplu Pazarlık 7 • Toplu Sözleşme 9 • Grev
ıo İŞÇİ SENDİKALARININ TOPLU PAZARLIK SÜRECİ
II. BÖLÜM
13 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI YASASI ÜZERİNE KİMİ SAPTAMALAR Prof. Dr. Mesut Gülmez
III: BÖLÜM 23 ÖZGÜR BİR TOPLU PAZARLIK SİSTEMİ İÇİN ÖNERİLER
&:
44 ILO UZMANLAR KOMİTESİ 2003 RAPORLARI
44 * Sendika Kurma Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkını Koruma
Sözleşmesi 55 * Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi

NOTLAR

KESK'in Sesi Özel Ek