Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Risk Değerlendirme Rehberi

Kitap : Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Risk Değerlendirme Rehberi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sağlık-Güvenlik-Çevre

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Mayıs 2007

Yayıncı : Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Çevirmen : --

Tür : Kitapçık

Kitap No : 5635

İÇİNDEKİLER

İçerik
I. Giriş 7
Kas iskelet sistemi hastalıkları
İşe bağlı kas iskelet hastalıklarının nedenleri
İşe bağlı kas iskelet hastalıklarından korunma
Ergonomi yaklaşımı
II. Hızlı Maruziyet Değerlendirme (HMD) 8
Değerlendirmeye başlamak ve HMD'yi etkili kullanmak 9
III. Formun doldurulması
Önceliklerin belirlenmesi 10
Maruziyet değerlendirmesinin tamamlanması 11
HMD sorularının yorumlanması 12
Değerlendirmenin skorlanması 15
Skorların yorumlanması 16
Girişimler & tekrar değerlendirme 17
IV. Ekler
HMD geliştirilmesi 18
Ek-1: Sizi ne rahatsız ediyor? 19
Ek-2: Kaynaklar 20
HMD formu 21