İşsizliğin Çözümü: Girişimci Odaklı yaklaşım

Kitap : İşsizliğin Çözümü: Girişimci Odaklı yaklaşım

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 975-6728-14-0

Yayın Tarihi : Mart 2006

Yayıncı : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Çevirmen : --

Tür : Kitap

Kitap No : 5591

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
İŞSİZLİK VE İŞSİZLİĞİ ARTIRAN ETKENLER.......................................1
GİRİŞİMCİ KİMDİR?......................................................................11
NELER DEĞİŞMELİ?......................................................................47
1. GİRİŞİMCİYE VERİLEN DEĞER...........................................49
2. KAYITDIŞI EKONOMİ VE KAYITDIŞI İSTİHDAM.................53
3. MEVCUT İŞLETMELERDE TAM KAPASİTE VE
TAM İSTİHDAM...............................................................59
4. YENİ YATIRIMLAR VE İLAVE İSTİHDAM.............................65
5. MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİ................................................69
6. REEL SEKTÖR - FİNANS SEKTÖRÜ İLİŞKİSİ......................73
7. ÇALIŞMA HAYATINDA ESNEKLİK.....................................77
EK: TÜRKİYE'DE İŞLETMEYE YÖNELİK BÜROKRASİ........................81
KAYNAKLAR.................................................................................90