1990 Genel Nüfus Sayımı İdari Bölünüş

Kitap : 1990 Genel Nüfus Sayımı İdari Bölünüş

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

ISBN : 975-19-377-7

Yayın Tarihi : Nisan 1991

Yayıncı : T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü DİE

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5525

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
SAYFA
AÇIKLAMA
HARİTA
GRAFİKLER
1990 GENEL NÜFUS SAYIMI SORU KAĞIDI
1. Sayım yıllarına göre nüfus, sayımlar arası yıllık artış hızı ve yıl ortası nüfus tahmini ...................
2. Genel Nüfus Sayımlarına göre Türkiye nüfusu, yıllık nüfus artış hızı, yüzölçümü ve yoğunluğu .........
3. Sayım yıllarına göre şehir ve köy nüfusları, yıllık nüfus artış hızı .......................................
4. Bölgelere göre nüfus ve yıllık nüfus artış hızı ......
5. Bölgeler ve illerin sayım yıllarına göre nüfusu .....
6. İllere göre nüfus ve yıllık nüfus artış hızı ..........
7. İllerin nüfus büyüklüğüne göre sıralanışı ve yıllık nüfus artış hızı .......................................
8. İl merkezlerinin nüfus büyüklüğüne göre sıralanışı ve yıllık nüfus artış hızı ............................
9. İlierin nüfusları, yüzölçümü ve nüfus yoğunluğu .... 10. 1990 Genel Nüfus Sayımına göre 10 000 ve daha
fazla nüfuslu idari birimlerin sayım yıllarına göre nüfusları ........................................
1 1. Nüfus gruplarına ve sayım yıllarına göre şehir ve köy sayısı ve nüfus toplamı .........................
1 2. Nüfus gruplarına ve sayım yıllarına göre şehir sayısı ve nüfus toplamı ...............................
1 3. Nüfus gruplarına ve sayım yıllarına göre köy sayısı ve nüfus toplamı ..................................
14. İlçe merkezlerinin nüfus büyüklüğüne göre sıralanışı ve yıllık nüfus arîış hızı .........................
15. II ve ilçelere göre nüfus ve yıllık nüfus artış hızı .. .