Erzurum İli Sağlık Kurumlarında Doğum Yapan Kadınlar Üzerinde Bir Araştırma

Kitap : Erzurum İli Sağlık Kurumlarında Doğum Yapan Kadınlar Üzerinde Bir Araştırma

Yazar : * Arif Özel * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Kadın

Yayın Yeri : Erzurum

Yayın Tarihi : 1988

Yayıncı : T.C.Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Rapor

Kitap No : 5522

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ VE AMAÇ
MATERYAL VE METOD BULGULAR
TARTIŞLA... SONUÇLAR...
ÖZET..
KAYNAKLAR
EKLER.....