Sosyal Güvenliğin Yeniden Yapılandırılması Semineri

Kitap : Sosyal Güvenliğin Yeniden Yapılandırılması Semineri

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Güvenlik

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 978-975-6728-28-4

Yayın Tarihi : Temmuz 2007

Yayıncı : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5518

İÇİNDEKİLER

Başkandan
Fikret BARIN
Genel Başkan
S. Olağan Genel Kurulumuz Yapıldı
2007 Yılı Toplu İş Sözleşmelerimiz İmzalandı
23. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Yapıldı
Abdullah Gül 11. Cumhurbaşkanı
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu Bakü'de Toplandı
ITUC Asya-Pasifik Bölge Örgütü Kuruldu
Banka Promosyonlarıyla İlgili Düzenleme Yapıldı
Türkiye'de Kamu Kesiminde İstihdam
2007 Yazında Cari İşlemler Açığı
Prof. Dr. Ali Rıza OKUR..............................................11
Marmara Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi
ÜÇÜNCÜ OTURUM GENEL GÖRÜŞME
DÖRDÜNCÜ OTURUM:
Yaşlılık Sigortasının Yeniden Yapılandırılmasının Esasları Oturum Başkanı: Utkan ARASLI
Yargıtay 21 'inci Hukuk Dairesi Onursal Başkanı
Doç. Dr. Nuı-şcn CANİKLİOĞLU...............................19
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
DÖRDÜNCÜ OTURUM GENEL GÖRÜŞME................................
BEŞİNCİ OTURUM:
Sosyal Yardımlar ve Yardımların Organizasyonu Oturum Başkanı: Resul ASLANKÖYLÜ
Yargıtay 10'uncu Hukuk Dairesi Onursal Başkam
Yrd. Doç. Dr. Levent AKIN..........................................
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
BEŞİNCİ OTURUM GENEL GÖRÜŞME.......................................
PANEL:
Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Münir EKONOMİ..........................................
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Başkanı
Celal TOZAN................................................................29
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Uzmanı
Dr. Fatma BAŞTERZİ..................................................
TİSK Müşavir Avukatı
BirolAYDEMİR............................................................30
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili
Prof. Dr. Ali GÜZEL....................................................
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi