Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi

Kitap : Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Nüfusbilim

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 975-19-0637-7

Cilt : 2

Yayın Tarihi : Aralık 1992

Yayıncı : T.C.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5515

İÇİNDEKİLER

VI. HUKUK VE AİLE
1. İslâmın Getirdiği Aile Anlayışı
Prof. Dr. Hayrettin Karaman
2. İslâm Aile Hukuku
Prof. Dr. Hamza Aktan
3- Osmanlılarda Aile Hukukunun Tarihî Tekâmülü
Doç. Dr. M. Akif Aydın
4. Osmanlı Aile Hukukunda Gelenek, Şeriat ve Örf
Prof Dr. İlber Ortaylı
5. Vakfiyelere Göre Osmanlı Toplumunda Aile
Dr. Hasan Yüksel
6. Fetva ve Şeriyye Sicillerine Göre Ailenin Teşekkülü ve Dağılması
Dr. Saim Savaş
7. Tanzimat Döneminde Koruyucu Aile Müesseseleri
Abdurrahman Kurt