Sosyal Sigortalar Kurumu İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayii Müessesesi

Kitap : Sosyal Sigortalar Kurumu İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayii Müessesesi

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Güvenlik

Yayıncı : --

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Rapor

Kitap No : 5506

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
I - TOPLU BAKIŞ Makinalar Müstahzarlar
II - İDARİ BÜNYE
A — Mevzuat
B — Örgüt
C — Personel Durum IH - MALİ BÜNYE
&-. Mali Durum
B - Mali Sonuçlar IV - İŞLETME ÇALIŞMALARI
A - İşletme Çalışmalarının Genel Duramu
B - Finansman
C - Giderler
D - Alımlar
E - Stoklar
F - Üretim ve Maliyetler
G - Pazarlama ve Satışlar
E - Mamul S tokları Y - 1995 YILI BİLANÇOSUNUN TAHLİL VE ÎZAHI
Açıklamalar
Varlıklar
Kaynaklar
VI - 1995 YILI GELİR TABLOSU TAHLİL VE İZAHI VII - EKLER