Sosyal Refah,Sosyal Güvenlik ve Planlı Dönemde Politikalar

Kitap : Sosyal Refah,Sosyal Güvenlik ve Planlı Dönemde Politikalar

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Eylül 1975

Yayıncı : Devlet Planlama Teşkilatı

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5500

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ BÖLÜM SOSYAL REFAH
Kavram ve Boyutları
Sosyal Refahın İşlevselliğini Sınırlayan Faktörler ve Refah Planlamasına İlişkin Eleştiriler,
II.
• PLANLI DÖNEMDE SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKA
Sosyal Güvenliğin Tanımı ve İçeriği Tarihi Gelişimi
1) Birinci Beş Yıllık Kalkınma
Planında Sosyal Güvenlik Po-litika vs İlkeleri»
2) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Sosyal Güvenlik Politika ve İlkeleri
3) üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında Sosyal Güvenlik Politika ve İlkeleri
D- Durumun Analizif Eleştiriler ve
öneriler
BİBLİYOGRAFYA