Sosyal Güvenlik ve SSK'nın Sorunları

Kitap : Sosyal Güvenlik ve SSK'nın Sorunları

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Güvenlik

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Ekim 1996

Yayıncı : Türk Harb-İş Sendikası

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitapçık

Kitap No : 5496

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ GİRİŞ
SSK, TARTIŞMALARIN ODAK NOKTASINDA
DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE SOSYAL GÜVENLİK
ANLAYIŞININ GELİŞMESİ
EMEKLİ SANDIĞI
BAĞ-KUR
SSK
KiT'lerin gerçek sahibi SSK üyeleri
SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARININ TEMEL SORUNLARI
Devlet katkısı
Emekli olanlar çalışmaya devam ediyor
Emeklilik, işsizlik sigortası gibi algılanıyor
Sendikalı işçi finanse ediyor, başkaları emekli oluyor
Pahalı ve uzun süren tedaviler
Borçlanma
İsteğe bağlı sigortalılık
Avukatlar Topluluk; kuyumcular tarım
işçileri sigortası kapsamında SSK'lı
Başka sosyal güvenlik kuruluşlarına kaçış
Taşeronlaştırma
SSK'ya konulan dinamit: Sosyal Yardım Zammı
SYZ konusunda Anayasa Mahkemesi üyelerinin görüşü
Siyasal İktidarlar SSK'ya özensiz
Özelleştirme kamu açıklarını artırıyor
Özelleştirilecek kurumlardaki işçiler
emekli olacak, başkaları olamayacak mı?
İflas eden kurumlar değil, mevcut ücret sistemi
Yüksek prim ve vergi oranları asgari ücretin ve
SSK tavandın artmasını engelliyor
Kayıt dışı ekonomi
Zorunlu Tasarruf ve Konut Fonu SSK'yı zorluyor
SSK ve Bağ-Kur çalışanlarının yabancılaşması
NASIL BİR YAPI? NELER YAPİLMALİ?