Planlama

Kitap : Planlama

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

Cilt : 10

Yayın Tarihi : Ağustos 1970

Yayıncı : Devlet Planlama Teşkilatı

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 5487

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
Uzun - Dönem Ekonomik Büyüme Hızlan ve Gelişmiş Bölgelerden Az Gelişmiş Bol-gelere Sermaye Transferi .................. WassjIy LEONTIEF
Çeviren : Tunç TAYANÇ
Turizm Yatırım Projeleri ve Değerlendirme
Metodları ....................................... Drı Tulıay akoğlu
PERT ve CPM üzerine Bir Ön Araştirrna ... Ceyhnn tukaşar
Mısır'da Ekonomik Planlamaya Geniş ve Birinci Beş Yıllık Planın Genel Yapısı ......... Eroı çevikçe
Threshold Teori ve Analizleri ............... Ayla damalı
Prof. Frederick HARBİSON
Ekonomik Gelişme Yönünden Eğitim ...... çeviren: Suzan yıldırım