Sosyal Güvenlik Açısından Türkiye'de Fuhuş Sorunu Semineri

Kitap : Sosyal Güvenlik Açısından Türkiye'de Fuhuş Sorunu Semineri

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Güvenlik

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Haziran 1975

Yayıncı : T.C. Sağlık Bakanlığı

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5475

İÇİNDEKİLER

Önsöz
Açış Konuşması: Sema KUT
Tebliğler
1- "Fuhuş Sorununun Psiko-Sosyal
Yönü Prof. Dr, Fuat Asis GÖKSEL
2- "Kadın .Sağlığa, ve Fuhuş" Doç. Dr. Orhan KAKACADAĞ
3- "Fuhuş Sorunun Hukuksal ve
Toplumsal Yönü" Doç.Dr.Erdan KUNTALP
4-. "Fuhuş ve Sosyal Güvenlik" Selahattin Turla
5- "Fuhuş ve Ahlâk Zabıtası Kamil Özdilek
6-Sonuç ve Öneriler