Çalışma ve Toplum

Kitap : Çalışma ve Toplum

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

ISSN : 1305-2837

Periyot : üç aylık

Yayın Tarihi : Mart 2007

Yayıncı : DİSK(Devrimci İşçi Sendikası)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 5473

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
Türkiye'deki Çalışma Hayatının Bir Parçası Olarak Yabancı Çalışanla Kuvvet LORDOĞLU.................................................................
İşçi Sendikaları ile İşsizlik Sigortası Arasındaki Köprü: Ghent Sistemi BanuUÇKAN......................................,....................................
4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışın; Şahin ÇİL..............,..................................................................
Küreselleşme Sürecinde Türkiye İşgücü Piyasası
Özay GÖZTEPE........................................................................
Türkiye'de Sosyal Diyalogun Gelişimi
Ayhan GÖRMÜŞ........................................................................
Karar İncelemesi: Çalışma Saatlerini Kendi Belirleyen İşçi Fazla Çalı
Ücretine Hak Kazanır Mı?
Hatice Duygu ÖZER...................................................................
Karar İncelemesi: Haklı Neden- Geçerli Neden Ayrımı
Deniz DEMİR..............................................................................
Yargıtay Kararları........................................................................
Avrupa Adalet Divanı ve Alman Federal Mahkeme Katarları
Alpay HEKİMLER........................................................................
Kitap Tanıtımı..............................................................................
Kavram Endeksi..........................................................................: