Nüfus ve Çevre Konferansı

Kitap : Nüfus ve Çevre Konferansı

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Nüfusbilim

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : Eylül 1982

Yayıncı : Türkiye Çevre Sorunları Vakfı

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5465

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
Konferans'a Katılanlar....................
Gönderilen Mesajlar......................
Açılışta Yapılan Konuşmalar...............
Birinci Oturum.........................
Kalkınma, Nüfus ve Çevre...............
Prof. Dr. Erol Manisalı
Yorum............................
Prof. Dr. Aydın Yalçın ikinci Oturum...........................
Sağlık, Nüfus ve Çevre..................
Prof. Dr. NusretH. Fişek
Yorum............................
Prof. Dr. Rahmi Dirican Üçüncü Oturum.........................
Tarımsal üretim, Nüfus ve Çevre...........
Prof. Dr. Necmi Sönmez
Yorum............................
Hüseyin Yeğin Dördüncü Oturum........................
Enerji, Nüfus ve Çevre..................
1 Doç. Dr. Sunday Üner
Yorum............................
Oktay Apaydın Beşinci Oturum..........................
Kentleşme Nüfus ve Çevre................
Prof. Dr. Ruşen Keleş
Yorum............................
Prof. Dr. Erol Uluğ
Genel Değerlendirme Oturumu...............
Konferans Bildirisi........................