Sosyal Hizmet

Kitap : Sosyal Hizmet

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Hekimlik

Yayın Yeri : Ankara

Cilt : 5,10-

Yayın Tarihi : Kasım 1995

Yayıncı : Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 5462

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.
Dünya-Türkiye ve Sosyal Hizmet Uzmanları.......
Merhaba Köprüsü.................................................
MusaArırt
Memur Sendikal Hareketi....................................
Yusuf Özden
Kadın Konferansı Sonuçlan................................
Kadına Yönelik Şiddet.........................................
Sultan Karataş
Sokak Çocukları Projesi......................................
Zuhal Arnaz-Sevda Uluğtekin
Kurumlarda Hizmet Kalitesi;
Vedat Işıkhan
Konferans Mektubu.............................................
İlhan Tomanbay
HÜ SHVnda Düşünce Özgürlüğüne Yasak.......
Kitap Tanıtımı......................................................
Kasım Karataş
Haberler...............................................................