Sosyal Hizmet

Kitap : Sosyal Hizmet

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Hekimlik

Yayın Yeri : Ankara

Cilt : 1-3

Yayın Tarihi : Mart 1991

Yayıncı : Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5461

İÇİNDEKİLER

OKURLARIMIZLA - Sosyal Hizmet Uzmanlan
Omuz Omuza .................................................................................
TBMM DOSYASI — TBMM'DE: "SHÇEK"
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİ - TBMM
Başkanlığına..................................
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNGÖRÜŞMELERİ TBMM'DEN SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ ......
...........................................--
PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞMELERİNDEN — Başbakanlık ve Bağlı
Kuruluşların Bütçeleri Üzerinde Yapılan Görüşmeler
TBMM GÜNDEMİNDEN — Sözlü Soru Önergeleri
TBMM'de 1991 MALİ YILI BÜTÇE
GÖRÜŞMELERİ - SHÇEK Genel Müdürlüğü Bütçesi
Üzerinde Yapılan Görüşmeler..........................................................
TBMM GÜNDEMİNDEN — Sözlü Soru Önergeleri