Kamu'da Sosyal Politika

Kitap : Kamu'da Sosyal Politika

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

ISSN : 1306-8334

Cilt : 2-1

Yayın Tarihi : Mart 2007

Yayıncı : Memur-Sen

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 5432

İÇİNDEKİLER

Kamu Yönetimi Reformu!
i Prof. Dr, Kemal GÖRMEZ
Kamu Yönetimi Reformu Üzerine Bir Değerlendirme
18 Yrd. Doç. Dr. Tuncay ÖNDER
Gecikmiş Reform
■ Prof. Dr. Mümtaz'er TÜRKÖNE
Kamu Yönetimi Reformu Bağlamında
Türk Yerel Yönetimlerinin
Tarihi Gelişimine İlişkin Bir Değerlendirme
■ Doç. Dr. Veysel BİLGİÇ
Yeni Kamu Yönetimi ve Yönetimin Yeniden Yapılandırılması
m Dr. M. Akif ÖZER
Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Çabaları ve Büyükşehir Belediyeleri: Temel Nitelikler, Sorun Alanları ve Çözüm Arayışları
■ Doç, Dr. Mustafa ÖKMEN
Geçmişten Günümüze
II Özel İdareleri:
Yasal ve Kurumsal Bir Analiz
■ Doç, Dr. Bekir PARLAK
Amerikan Yerel Yöneti(şi)m Reformları Üzerine
M Yrd. Doç. Dr. Nail ÖZTAŞ
Sağlık Hizmetlerinde Adem-i Merkeziyetçilik
m Sevgi SUÇİN