Dünya Hekimler Birliği Bildirgeleri

Kitap : Dünya Hekimler Birliği Bildirgeleri

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Hekimlik

Yayın Tarihi : Haziran 1987

Yayıncı : Ankara Tabip Odası

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5400

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

Çevirenlerin Notu ..........................................
DÜNYA HEKİMLER BÎRLÎGİ...............................
CENEVRE BİLDÎRGESl - Mesleki Bağlılık Yemini.........
Hekimlik Ahlakı Uluslararası Yasası ........................
Silahlı Çatışma Dönemlerine İlişkin Kurallar...............
Bütün Ulusal Sağlık Bakım Sistemleri İçin Sağlık Bakımı
Sunulmasında On İki İlke..............................
HELSİNKİ BİLDİRGESİ - insan Denekler Üzerindeki Bi-yomedikal Araştırmalar İçin Hekimlere Yolgösterici
öneriler.................................................
Kırsal Bölgelerde Tıbbî Bakıma İlişkin Öneriler ............
Aile Planlamasına İlişkin Duyuru...........................
SİDNEY BİLDİRGESİ - Ölüme İlişkin Duyuru...............
OSLO BİLDİRGESİ - Tedavi Amaçlı Düşüğe İlişkin Duyuru
Bilgisayarların Tıpta Kullanılışına İlişkin Duyuru ........
TOKYO BİLDİRGESİ - Tutukluluk ve Hapis Sırasındaki İşkence ve Öteki Zalimce, İnsanlıkdışı ya da Aşağılayıcı İşlem ve Cezalara İlişkin Olarak Tıp Doktorları İçin
Kılavuz...................................................
Ruh Sağlığına Yönelik (Psikotrop) İlaçların Kullanılışı ve
Kötüye Kullanılışına İlişkin Duyuru.....................
SÂO PAOLO BİLDİRGESİ - Çevre Kirliliğine İlişkin Duyuru
Hekimlerin Ölüm Cezalarına Katkılarıyla İlgili Karar ......
Spor Hekimliğinde Sağlık Bakımının İlkelerine İlişkin Bil dirge ...................................................
LİZBON BİLDİRGESİ - Hastanın Haklan..................
VENEDİK BİLDİRGESİ - Ölümle Sonuçlanacak Hastalık
Boks Yapmaya ilişkin Öneriler ,,, ........................
Hekimlik Alanında Çalışanların İnsan Haklarına ve Bireysel
Özgürlüklerine İlişkin Bildirge........................
Canlı Organlann Ticaretine İlişkin Duyuru..................