Kamu-İş

Kitap : Kamu-İş

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : 9-2

ISSN : 1303-4995

Cilt : 9-2

Yayın Tarihi : Mayıs 2007

Yayıncı : Başbakanlık Basımevi

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 5397

İÇİNDEKİLER

CİLT: 9 2007 Sayı: 2
İÇİNDEKİLER
• Yard.Doc.0r. Bünyamin BACAK Öğr.Gör, Yusuf YİĞİT
Türk İş Hukukunda Kadın İşçilerin Ça lışma Koşullarına İlişkin Düzenlemele rin Değerlendirilmesi................................
• M.Zafer ERDOĞAN
Anayasa Mahkemesinin 506 Sayılı Ka nunun 26. Maddesi İle İlgili İptal Kara rının Hukuki Sonuçlan..........................
• Şerafettin GÜLER
Türk İş Hukukunda Kapsamdışı Personel ..
• Yard.Doç.Dr. Gökhan OFLUOĞLU Hasan BİRCAN
Sağlık Hizmetlerinde İş Analizinin Etkileri ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Uygulaması....................................
• Doç.Dr. Güngör TURAN
Piyasa Ekonomisine Geçiş Ülkelerinde Yoksulluk ve Gelir Eşitsizliği................
• Arş.Gör.Banş SEÇER
Amerika Birleşik Devletlerinde Çalışan Yoksullara Yönelik Sosyal Refah Politikaları ..........................................
• Enes POLAT
Kamu Görevlileri Sendikacılığının Sayısal Görünümü............................................