Osmanlı İmparatorluğu'nda Sağlık Örgütleri ve Sosyal Kuruluşlar

Kitap : Osmanlı İmparatorluğu'nda Sağlık Örgütleri ve Sosyal Kuruluşlar

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Hekimlik

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : 1982

Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsü

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5395

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ .......................................... ... .............
I. OSMANLILARDA GENEL YÖNETİM.........................
Merkez Örgütü ......................,............................
Taşra Örgütü..................................................■ ...
II. OSMANLILARDA SAĞLIK HİZMETLERİ ....................
Hekirnbaşılık............................................. ,...... -
Hastaneler ....................,............................... '
Sağlık Hizmetlerinin Yeniden Örgütlenmesi .....................
Sıhhiye Müfettişlikleri ve Memleket Tabipliklerinin Kuruluşu
Doğu Rumeli Eyaletine Ait Sağlık Örgütü..................., ... '.
Sağlık İsleri Genel Müdürlüğü Kurulmasına Ait Geçici Yasa ...
Belediyelerin Kuruluşu............... ..................... ... ......
Karantina örgütü..................................................
Hicaz Sağlık Örgütü...........................................
-Askerî Sağlık Örgütü........................ .....................
Gülhane Askerî Seririyatı......................................
Hekimlerin Atama, Terfi, Yer Değiştirme, Yetki ve Kazançları
Eczacılık........................ ... ... .............................
Cerrahlık ...........................................................
Ebelik............... ... ,........................................
Hemşirelik.......................................................
Sağlık Memurları...............................................
III. SALGIN HASTALIKLARLA SAVAŞ ... .,........................
IV. OSMANLILARDA SOSYAL KURULUŞLAR ....................
KAYNAKLAR....................................... ... ... ... ............