İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Kitap : İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sağlık-Güvenlik-Çevre

Yayın Yeri : Ankara

Yayıncı : TÜRK-İŞ

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitapçık

Kitap No : 5330

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

1- T.C. ANAYASASI İLGİLİ MADDELERİ......................
2- SAĞLIK HAKKINDA GENEL BİLGİLER.....................
3- İŞYERİ ORTAMI VE İŞÇİ SAĞLIĞI (İŞ HİJYENİ).........
4- İŞYERİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ..............................
5- MESLEK HASTALIKLARI.........................................
6- BESLENME VE ÇALIŞMA HAYATI..........................
7- İŞ KAZALARI.....................'..................................
8- İLK YARDIM..................................................-...,,
9- İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARI İLE GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK......
10- İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI VE ÖNEMİ..............................................................
11- İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK..............................
12- AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜ.........................
13- İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERİNİN KAPATILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK..............
14- SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK YEDİBUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA TÜZÜK........................
15- MAKİNA KORUYUCULARI YÖNETMELİĞİ...............
16- BORÇLAR KANUNU İLGİLİ MADDELERİ................. :
■17- BELEDİYELER KANUNU İLGİLİ MADDELERİ..............
18- UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ..,
19- SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLGİLİ MADDELERİ
20- İŞ KANUNU İLGİLİ MADDELERİ.............................
21- TÜZÜKLER...........................................................
22- İKAZ LEVHALARI..................................................
23- BAŞVURULACAK KAYNAKLAR..............................