Etimesgut Sağlık Bölgesi'nin 1973-1975 Yılları Çalışma Raporu

Kitap : Etimesgut Sağlık Bölgesi'nin 1973-1975 Yılları Çalışma Raporu

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Hekimlik

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : 1977

Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum Hekimliği Bölümü

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Rapor

Kitap No : 5310

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
Tablolar Listesi ......................................
Şekil Listesi ............................................
Önsöz .....................................................
Toplum Hekimliği Personeli .......................
Etimesgut Bölgesi Personeli .......................
Toplum Hekimliği Enstitüsü Görev Dağılımı
1. Tarihçe ..................................................
2. Genel Bilgiler
a. Coğrafya...............................................
b. Nüfus ..................................................
c. Eğitim ..................................................
d. Ekonomik ve Sosyal Durum .................
e. Çevre Koşulları ...................................
f. B.eslenme Durumu ................................
g. Sağlık Örgütlenmesi .............................
3. Demografik Bilgiler ...................................
4. Epidemiyolojik Bilgiler
a. Ölüm Nedenleri..................................
b. Bulaşıcı Hastalıklar ........................
c. Morbidite İstatistikleri.....................
5. Sağlık Hizmetleri
a. Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
b. Doğum Hizmeti .............................
c. Aile Planlaması .............................
d. Aşılamalar ......................................
e. Hasta Bakımı ................................
f. Laboratuvar Hizmetleri ....................
g. Diş Hekimliği Hizmetleri .................
h. Röntgen Servisi .............................
i. Öğrenci Eğitimi .............................
6. Yatırım ve Harcamalar .......................
Ek .....................................................