ÇALIŞMA ve TOPLUM 13

Kitap : ÇALIŞMA ve TOPLUM 13

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : İstanbul

ISSN : 1305-2837

Yayın Tarihi : Şubat 2007

Yayıncı : DİSK(Devrimci İşçi Sendikası)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 5305

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
MESS Grevleri (1977-1980)
Can ŞAFAK................................................................................
Avrupa Birliği Ülkeleri Ve Türkiye'de Aktif Emek Piyasası Politikaları Şelale ÜŞEN...............................................................................
Kısmi Süreli Çalışan İşyeri Hekiminin Kıdem ve İhbar Tazminatı Hakla: Zeynep ŞİŞLİ..............................................................................
Yoksulluk Şiddet Döngüsünün Sosyal Politika Açısından Analizi Mehmet Rauf KESİCİ.................................................................
Karar İncelemesi: Fazla Çalışmayı Günlük İş Sürelerinin Üzerini Yapılan Çalışmalar Olarak Düzenleyen Toplu İş Sözleşmesi Hükmünün 4857 Sayılı İş Kanunu Karşısında Değerlendirilmesi Fevzi ŞAHLANAN......................................................................
Yargıtay Kararları........................................................................
Avrupa Adalet Divanı ve Alman Federal Mahkeme Kararları
Alpay HEKİMLER.......................................................................
Kitap Tanıtımı..................................................-..........................
Kavram Endeksi..........................................................................