Suların Tasfiyesinin Teknikleri ve Kontrolü

Kitap : Suların Tasfiyesinin Teknikleri ve Kontrolü

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Hekimlik

Yayın Yeri : Ankara

Yayın Tarihi : 1971

Yayıncı : Dünya Sağlık Örgütü

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5266

İÇİNDEKİLER

FİHRİST
Önsüz ..................
Giriş...................
Bölüm 1. Su tüketimi kaynaklarının himayesi . . . Bölüm 2. Rezarvarların kontrolü........
Bölüm 3. Havalandırma...........
Bölüm 4. Tat ve kokulardan korunma ve izale . . . .
Bölüm 5. Koagülasyon ve flokülasyon......
Bölüm 6. Sedimantasyon...........
Bölüm 7. F'iltrasyon ............
Bölüm 8. Klorlama ve diğer sterilizasyon usulleri . Bölüm 9. İçme suyuna tatbik olunabilecek kalite normları, menşei su olan hastalıklar ....",
Bölüm 10. Florlama.............
Bölüm 11. Aşınmaya (Corrosion) karşı savaş . . . . Bölüm 12. Demir ve manganın alınması......
Bölüm 13. Yumuşatma ve madenlerin alınması
(demineralisation) . . ........
Bölüm 14. Dosyalar . . s...........
Bölüm 15. Personel.............
Bölüm 16. Tevzi şebekelerinin işletilmesi......
Ek 1. Konsantrasyon ve dozların hesabı.....
Ek 2. Suların tasfiyesinde kullanılan kimyasal maddelerin Özellikleri....... . . . .
Ek 3. Çevirme faktör ve listeleri........
Ek 4. Kimyasal denklemler..........
İlâve : Lâboratuvar metodlan..........
Referans .................