Çevre Kanunu Değişiklikleri ve Sanayiye Etkileri Semineri

Kitap : Çevre Kanunu Değişiklikleri ve Sanayiye Etkileri Semineri

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sağlık-Güvenlik-Çevre

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 978-975-6728-29-1

Yayın Tarihi : Kasım 2006

Yayıncı : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5253

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ..................................................
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Sadık OĞUZ............................................
TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mevlüt VURAL..........................................
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Osman PEPE...........................................
Çevre ve Orman Bakam
I. OTURUM
TEBLİĞLER
OTURUM BAŞKANI: REFİK BAYDXJWTİSK Onursal Başkanı.....
• Çevre Kanunundaki Değişiklikler...........................
Emrah MERT / Çevre ve Orman Bakanlığı Hukuk Müşaviri
• Sanayi ve Çevre Mevzuatı.................................
Lütfü PAKER / TİSK Yönetim Kurulu Üyesi
• Atık Yönetimi...........................................
Betül DOĞRU / Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Atıklar Şube Müdii
• Çevre Denetimi ve Yönetimi................................
Fatih ERKAL / Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Şube Müdün
n. oturum
OTURUM BAŞKANI: REFİK BAYDVR/TÎSK Onursal Başkanı.....
• Su Kirliliği..............................................
Recep AKDENİZ / Çevre ve Orman Bakanlığı
Arıtma Teknolojileri Şube Müdürü
• Hava Kirliliği............................................
Teoman SANALAN / Çevre ve Orman Bakanlığı Dış Çevre Yönetimi Gn. Md. Hava Yönetimi Dairesi Personeli
• Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED).........................
M. Oğuz GÜNER / ÇED Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
TARTIŞMALAR..........................................
-3-