İzmir Nüfus Üzerine Bir Deneme

Kitap : İzmir Nüfus Üzerine Bir Deneme

Yazar : * Mümtaz Peker

Dil : Türkçe

Bölüm : Nüfusbilim

Yayın Yeri : İzmir

Yayın Tarihi : 2005

Yayıncı : --

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Rapor

Kitap No : 5251

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
Giriş ve Kullanılan Veriler
I- İzmir Nüfus Tahmini Üzerine Bazı Görüşler
II- İzmir'e Göç ve Mekan Oluşumu
A- Liman Kenti Dönemindeki İlişkiler
B- İç ve Dış Dinamikteki Değişmeler
C- Cumhuriyet Sonrası Dönem
D- Büyükşehirieşme Sürecindeki İç Göç Verileri
1- Türdeşlik den Uzaklaşma Ölçütü
2- İki Sayım Arası Göçler
III- İzmir'de Doğurganlık
A- Doğurganlıktaki Değişme
B- 2000-2003 Dönemi Doğurganlık Göstergeleri
IV- İzmir Yaşam Tablosu
A- Sorunun Tanıtımı, Önemi ve Kullanıian Veriler
B- Hayat Tablosu Verilerinin Değerlendirilmesi
V- İzmir Nüfus Tahmini
A- Nüfus Tahmininde Kullanılan Verinin Oluşturulması
B- Nüfusun Yaş Yapısının Düzeltilmesi
C-Varsayımlar
1- Doğurganlık
2-Ölümlülük
3- Net Göçler
4- Doğuştaki Cinsiyet Oranı
D- Türkiye'ye Nüfusu Üzerine Tahmin Çalışmaları
E- Nüfus Tahmininin Genel Sonuçları
Sonuç ve Değerlendirme
Kaynakça