ÇALIŞMA ve TOPLUM

Kitap : ÇALIŞMA ve TOPLUM

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sendikalar

Yayın Yeri : İstanbul

ISSN : 1305-2837

Cilt : 12

Yayın Tarihi : Ocak 2007

Yayıncı : DİSK(Devrimci İşçi Sendikası)

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 5214

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
Grev Hakkına Dair
Haluk DAYIGİLU (Cahit TALAŞ)......................................................
Sosyal Devlet ve Prof. Dr. Cahit Tafas
Alpaslan IŞIKLI............................................................................
Sosyal Politika Biliminin Öncüsü Prof. Dr, Cahit Talaş
Mesut GÜLMEZ..............................................................................
Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartına Uyum Sağlayabilecek Miyiz: Mesut GÜLMEZ..............................................................................
Enformel İstihdamın Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Etkileri ZekiERDUT....................................................................................
Enformel Ekonomide Çalışanların Örgütlenmesi ve Sendikalar Recep KAPAR...................................................................................
İşini Kaybetme Kaygısı: İş Güvencesizliği
Özlem ÇAKIR..................................................................................
Endüstriyel Uyuşmazlık Biçimi Olarak Grevin Sosyolojik Açıdan
Değerlendirilmesi
H. Şebnem SEÇER............................................................................
Karar İncelemesi: İşçinin İstifası, Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçme
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Devrim ULUCAN/Seçkin NAZLI.................................................
Avrupa Adalet Divanı ve Alman Federal Mahkeme Kararları
Alpay HEKİMLER.......................................................................
Kitap Tanıtımı.............................................................................
Kavram Endeksi..........................................................................