2005 Labour Statistics and Labour Cost-2005 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti

Kitap : 2005 Labour Statistics and Labour Cost-2005 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sosyal Politika

Yayın Yeri : Ankara

ISBN : 975-6728-26-4

Yayın Tarihi : Ekim 2006

Yayıncı : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5183

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
ARAŞTIRMANIN KAPSAMI, YÖNTEMİ VE ANA SONUÇLARI
1. TARİHÇE....................................................................................
2. ARAŞTIRMA KAPSAMI.............................................................
3. İSTİHDAM..................................................................................
3.1. İstihdamın Cinsiyete Göre Yapısı.......................................
3.2. Çalışanların Kıdemleri........................................................
4. SENDİKALAŞMA.......................................................................
5. İŞGÜCÜ MALİYETİ....................................................................
5.1. İşgücü Maliyetinin Bölünüşü...............................................
5.2. Çalışılan Saat Başına İşgücü Maliyeti...............................
6. YAN ÖDEMELER.......................................................................
7. SOSYAL ÖDEMELERİN BÖLÜNÜŞÜ.......................................
8. İŞÇİLERİN MEDENİ HALİ VE ÇOCUK SAYİSİ.........................
9. İŞÇİLERİN ÖĞRENİM DURUMU..............................................
10. PERSONEL GİRİŞ-ÇIKIŞLARI...............................................
11. ÖZELGİDER İNDİRİMİ UYGULAMASI.....................................
12. ZORUNLU İSTİHDAM...............................................................