Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve T.C. Çevre Bakanlığı'nın İşbirliği İle Düzenlenen Çevre Eğitim Semineri

Kitap : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve T.C. Çevre Bakanlığı'nın İşbirliği İle Düzenlenen Çevre Eğitim Semineri

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sağlık-Güvenlik-Çevre

Yayın Yeri : İstanbul

Yayın Tarihi : Mart 2000

Yayıncı : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Orijinal Dil : Türkçe

Tür : Kitap

Kitap No : 5153

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ................................................
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Refik BAYDUR...................................
TİSK Başkanı
Ali Müfit GÜRTUNA...........................
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Neşet KAYHAN.......................................................................
Çevre Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
TEBLİĞLER
SANAYİCİ GÖZÜYLE ÇEVRE..................................................
Bedirhan ÇELİK
TİSK Yürütme Komitesi Üyesi ve
UZEL Holding A.Ş. Yürütme Kurulu Başkanı
ÇEVRE KANUNU VE YÖNETMELİKLER.................................
Bekir KARACA
Çevre Bakanlığı Hukuk Müşaviri
ISO 14000 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ VE STANDARTLARI Yonca EKİNCİ............................................................................
Çevre Bakanlığı Ziraat Mühendisi
ÇED MEVZUATI - Endüstride Karşılaşılan Sorunlar.............
Cafer UZUNPINAR - Saadet KASAPGİL
Çevre Bakanlığı Daire Başkanı, Çevre Bakanlığı Şube Müdürü
ALTYAPIDA KARŞİLAŞİLAN SORUNLAR Haluk YILMAZ
1 Çevre Bakanlığı Daire Başkanı
SANAYİDE ATIK YÖNETİMİ... Ümit GENÇ
Çevre Bakanlığı Daire Başkanı
DEPREM..................................
Mahir ERDEM
Çevre Bakanlığı Şube Müdürü
HAVA KİRLİLİĞİ......................
Dr. Zeki NECİPOĞLU
Çevre Bakanlığı Daire Başkanı
SU KİRLİLİĞİ VE ETKİLERİ... Lütfi ÇAKMAK
Çevre Bakanlığı Daire Başkanı
TARTIŞMA BÖLÜMÜ.............